Τηλέφωνο : 2104830060

Όροι χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.farmaparnassou.gr αποδέχεται τους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο www.farmaparnassou.gr.

Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.farmaprnassou.gr.

Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου www.farmaparnassou.gr. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του δικτυακού τόπου www.farmaparnassou.gr. ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Πνευματική ιδιοκτησία και δικαιώματα

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αντιγραφή και/ή αναπαραγωγή που παραποιεί ή αλλοιώνει ,εν όλο ή εν μέρει το υλικό της σελίδας αυτής με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου περί προστασίας των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν.100/75,Ν.212/1993) και των κανόνων Διεθνούς Δικαίου χωρίς την γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη.

Υποστηρίζουμε τη διακίνηση υλικού μας αν είναι για εκπαιδευτικό ,ενημερωτικό ή κάθε άλλο χαρακτήρα που μπορεί να βοηθήσει κάποιον αρκεί να ισχύουν όλα τα παραπάνω.

Ευθύνη χρήστη

Είστε ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση του Δικτυακού τόπου farmaparnassou.gr και υποχρεούστε να απέχετε από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού.

Η χρήση του site farmaparnassou.gr γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη . Σε καμία περίπτωση η farmaparnassou.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη σχετίζεται με ή απορρέει από αυτόν τον δικτυακό τόπο ή από αποιαδήποτε χρήση αυτού του δκτυακού τόπου, ή από οποιαδήποτε πηγή υπάρχει διασύνδεση, παραπομπή ή δυνατότητα πρόσβασης